Odstąpienie od umowy

GWARANCJAZWROTU TOWARU:
Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów, kupującemu przez Internet przysługuje prawo do zwrotu towaru bez podawania przyczyny do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Towar taki Wysyłasz na swój koszt w nienaruszonym stanie (oryginalne opakowanie, brak śladów użytkowania,zwrot kosmetyków dotyczy tylko produktów hermetycznie zamkniętych, zapieczętowanych. W związaku z Ochroną Zdrowia i ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotów produktów nie zapieczętowanych do których Kupujący ma bezpośredni dostęp).
Po otrzymaniu zwrotu wysyłamy przelew zwrotny.
Wymagany jest oryginał dowodu zakupu.
Proszę dołączyć formularz zwrotu.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach 14-dniowego zwrotu przysługuje tylko i wyłącznie konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą.Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 kodeksu cywilnego).Natomiast jeśli umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa została zawarta jako firma/przedsiębiorca, to niestety przedmiotowe prawo do odstąpienia uowy nie przysługuje.
FORMULARZ ZWROTU TOWARU: Kliknij
Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
pixelpixel